Tropical Wood dia afaka manampy anao amin’ireo foto-drafitr’asa izay kasahinao atao mba hanatsarana ny tontolo iainanao, na eo amin’ny resaka kalitao, na fahaiza-manao ara-tekinika. Izany dia ao anatin’ny fanajana tanteraka ny fenitry ny fiarovana.

Ny trano famokarana dia sehatra maromaro ivondronan’ireo mpanao maritrano, fanaigoana sy fandrindrana anatiny amin’ny fomba mana-penitra.

Izany tetikasa sy drafitra vaovao izany no natao mba anomezana lanja manokana ny mpanjifa. Ny fanadihadiana voalohany dia isany amantarana ny fanirian’ny sy filan’ny mpanjifa.

Ny birao fanatontosana no ikarakara ny foto-drafitr’asa rehetra mba hametrahana fiainam-ponenana maha te-honina amin’ny endriny tsara ary koa mifanaraka amin’ny kalitao ilain’ny mpanjifa.