Fanaovana sary sikotra


Ny fitiavana ny asa fandrafetana vita amin’ny hazo no mahatonga ny mpiasan’ny Topical Wood isafidy ny ampiasa ny hazo lafo vidy mba anomezana endrina miavaka ny fanaka amin’ny fomba moderina.

Mba ialana amin’ny fanondranana be loatra ny hazo lafo vidy toy ny hazo voamboana, ny hazo pinga sy ireo karazan-java-boahary voaharo. Tropical Wood dia mampiasa karazan-kazo samihafa tsara sy mahafinaritra ny maso.

Ireo mpanao sary sikotra ato aminay dia mamolavola ny asa tanana sy mampiasa ny tekinolojia vaovao mba ahazoana kalitao tsara sy manaka ny fenitra takiana eo amin’ny sehatrin’ny varotra.

Ny orinasa Tropical Wood dia sehatra iray miompana amin’ny asa vita amin’ny hazo eo amin’ny sehatra ny varotra na any amin’ny trano fonenana, izay efa manana traikefa aman-taonany maro. Raha tsy itanisy ny efa vitany toy ny tao amin’ny Royal Beach ny Nosy Be, Calypso tao Toamasina, ary mbola ho avy koa ny an’i Futur Baobab Tree ao Mahajanga.