Ny hazo dia fanaka ilaina eo anivon’ny tontolo iainana noho ny tombontsoa tekinika sy ny fatsarany.

Ny fitaovam-piasana ho entina amin’izay dia nandroso niaraka tamin’ny fampiasana ny solosaina. Raha hoarina amin’ny fitaovana fampiasa tranainy zay efa nilaozan’ny toetr’andro dia ankehitriny kosa dia efa mampiasa ny tekinolojia vaovao avo lenta sy mantihanina sady tena mamokatra tsara.

Ny fanamboarana rehetra sy ny akora entina ananganana varavaranam-be na anatiny na ivelany, totohatra, gorodona, tafo sy ny sisa dia iray ihany.

Ny orinasa fandrafetana dia manome ireto tolotra manaraka ireto

  • Fanapahana amin’ny refy izay ilaina
  • Fampiasana vakon-dava
  • Fikojakojana ny hazo mba aharitra sy hateza

Izahay dia afaka mikarakara ny hazo ho maina tsara alohan’ny andrafetana mba ampateza sy ampaharitra ny fanaka.