Birao momba ny foto-drafitr'asa


Ny birao momba ny foto-drafitr’asa Tropical Wood dia miainga avy @fepetra izay ifanarahanan’ny iroa tonta.  Manadiady sy manome soso-kevitra ny foto-drafitr’asa izay kasahinao atao ara-tekinika sy ara-materialy ao anatin’ny ara-dalana.

Ireo teknisianina matianina dia afaka manampy anao amin’ny fanatanterahana ny foto-drafitr’asa izay kasahinao atao am-mpanajana tanteraka ny teti-bola eo ampela-tananao.

Izahay dia manome lanja tanteraka ny akora ampiasana sy ny kalitao ny asa amin’ny fomba matihanina.

Mateza sy maharitra amin’ny loko isan-karazany ary amin’ny endriny moderina sady mikajy ny tontolo iainana ny akora ampiasanina mba anomezana fahafam-po ho an’ireo mpanjifa.

Ary rehefa vita ny fifanarahana momba ny foto-drafitr’asa dia miroso avy atrany amin’ny atrikasa any amin’ny trano famokarana.